Dappled Koi

Medium: Oil
Size: 1 x 1.3m
Price: R 9 750

To The Light

Medium: Oil
Size: 1 x 1.2m
Price: sold

Banquet

Medium: Oil
Size: 1 x 1m
R 7 500

Flurry of Fish

Medium: Oil
Size: 1 x 1.3m
Price: R 9 750

Sanctuary

Medium: Oil
Size: 1 x 1.3m
Price: sold

The Deep End

Medium: Oil
Size: 1m x 1m
Price: R7500

Underwater

Medium: Oil
Size: 1m x 1.3m
Price: SOLD